Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

 

SB zeļļa programma ir balstīta uz to lai varētu iegūt zeļļa kvalifikāciju. Programma satur sevī tikai galvenās tēmas-jautājumus, neietrverot sevī lekciju kursu un apmācības metodiku, kas ir atsevišķa nodaļa.
Zeļļa kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu var iegūt nokārtojot eksāmenu Knauf akadēmijā.

Zeļļa mācību programma

1. Sausās būves jēdziens
1.1 Sausā būve kā celtniecības veids
1.2 Sausās būves vieta celtniecībā
1.3 Sausās būves sistēmu pārskats
1.4 Sausās būves sistēmu īpašības
1.4.1 Ekonomiskums
1.4.2 Darba plānošnas nozīme veiksmīgam darbam
1.4.3 Darba cikls
1.4.4 Apkārtējai videi draudzīga celtniecība
2. Sausās būves montiera attīstības vēsture.
2.1 Būvniecības stilu vēsture
2.2 Klasiskie kollonu veidi
3. Pamatjēdzieni
3.1 Vispārīgi fizikāli –ķīmiski jēdzieni
4. Būvfizikas pamatjēdzieni
4.1. Akustikas pamatjēdzieni
4.1.2 Skaņa-Tonis-Troksnis
4.1.3 Svarīgākie būvakustikā lietotie jēdzieni
4.1.4 Dzirde un dzirdes diapazons.Skaņas izolācija
4.1.5 Skaņas izplatība gaisā
4.1.6 Skaņas izplatība konstrukcijās
4.1.7 Skaņas izplatīšanās ēkās un slēgtās telpās
4.1.8 Skaņas absorbcija
4.1.9 Skaņau izolācija
4.1.10 Būvelementu raksturojums no skaņas izolācijas viedokļa
4.1.11 Masīvu un vieglo konstrukciju būvelementu skaņas izolācija.
4.1.12 Skaņas izolācijas prasības LBN, DIN,ONORM
4.1.13 Telpu akustika
4.2 Ugunsdrošība
4.2.1 Degšanas nosacījumi
4.2.2 Uguns izplatīšanās fāzes
4.2.3 Būvmateriālu un būvelementu degamība
4.2.4 Būvelementu-sistēmu klasifikācija
4.2.5 Ēku un būvju ugunsaizsardzība
4.2.5.1 Normatīvie dokumenti (LVS:;LBN ; EN; ISO u.c.)
4.2.5.2 Būvmateriālu un konstrukciju klasifikācija
4.2.5.3 Ģipsis ugunī
4.2.5.4 Ugunsdrošība ar ģipša būvmateriāliem (sienas, starpsienas, pārsegumi, lūkas un šahtas)
4.2.5.5 Konstruktīvie savienojumi ar citiem būvmteriāliem.
4.2.5.6 „Fireabord“ plāksnes visu prasību apvienošanai
4.3 Mitruma/siltuma izolācija
4.3.1 Ziemas siltumizolācija
4.3.2 Vasaras siltumizolācija
4.3.3 Pamatlikumi sausās būves konstrukciju siltumizolācijā.
4.3.4 Siltumizolācijas prasības
4.3.5 Siltumizolācijas aprēķins
4.3.6 Mitrumizolācija
4.3.7 Tvaika izolācijas jēdzieni
4.3.8 Tvaika izolācijas aprēķins
5.1 Sausais apmetums
5.2 Sausā apmetuma sistēmas
6.1 Statņu starpsienas sienu apšuvums ar karkasu
6.1.1 Starpsienu konstrukcijas
6.1.2 Dubultstatņu starpsienas
6.1.3 Sienu apšuvums uz karkasa
6.1.4 Koka karkasa sistēmas
6.1.5 Statiskās vieglās kostrukcijas un to prasības
6.1.6 Vēja slodze
6.1.7 Triecienslodze
6.1.8 Starpsienu kostrukciju izvēle
6.1.9 Starpsienas ar būvfizikālām prasībām
6.1..9.1 Ugunsdrošība
6.1.9.1 Skaņas izolācija
6.1.9.2 Mitruma un temperatūras ietekme
6.1.9.3 Brandsienas-ugunssienas
6.1.9.4 Būvelementu savienojumu nozīme.
6.1.9.5 Skaņas izolācija ugunssienās
6.1.9.6 Šahtas
6.1.9.7 Ugunsdrošība fahverka celtnēs
6.1.9.8 Savienojumi un detaļas
6.1.9.9 Deformācijas šuves
6.1.9.10 Savienojumi ar sienu
6.1.9.11 Savienojumi ar grīdu
6.1.9.12 Savienojumi ar griestiem
6.1.9.13 Savienojumi ar kollonām un sijām
6.1.9.14 Darbu uzraudzība-slēpto darbu akti
7.1 Griestu sistēmas
7.1.1 Griestu konstrukcijas
7.1.2 Griestu kostrukciju detaļas
7.1.3 Detaļas no metāla
7.1.4 Savienojuma elementi
7.2 Prasības griestu sistēmām
7.2.1 Slodzes prasības
7.2.2 Montāžas prasības
7.2.3 Piemērotu griestu sistēmas izvēle
7.3.1 Griestu sistēmu ekspluatācija
7.3.2 Griestu būvfizikālās prasības
7.3.2.1 Griestu ugunsdrošība
7.3.2.2 Griestu skaņas izolācija
7.3.2.3 .1 Skaņas izplatīšnās tieši caur griestiem
7.3.2.4 Griesti kombinācijā ar pieguļošām būves sistēmām
7.3.2.5 Griestu skaņas izolācija garenvirzienā
7.3.2.6 Griestu skaņas absorbcija
7.4 Sistēmu pārskats
7.4.1 Attālums starp piekarēm un slodze
7.4.2 Kasešu griesti
7.4.3 Griesti ar kondensēšanas funkcijām
7.4.4 Metāla profīla paneļu griesti
7.5 Dizaina griesti
7.5.1 Frēzēti griestu elementi un lamelles
7.5.2 Liekti griestu elementi
7.5.3 Velvju veidi (klostervelve; krusta velve u.c)
7.5.4 Ģipškartona liegšana
7.5.5 Liektie un fleksibīlie metāla profīli
7.5.6 Ģipša veidojuma elementi griestu dizainā
7.6 Grīdu sistēmas
7.6.1 Sausās grīdas
7.6.2 Dubultgrīdas
8. Ugunsdrošības speciālās sistēmas un elementi
8.1 Ugunsdrošai apšuvums nesošām konstrukcijām(sijas,kollonas).
8.1.1 Tehniskie noteikumi siju un kollonu apšūšnai
8.2 Ventilācijas, kabeļu un instlācijas kanālu apšūšana
8.3 Ugunsdrošās norobežojošās sistēmas.
9. Speciālie sausās būves pielietojumu veidi.
9.1 Mansarda izbūve
9.1.1 Prasības attiecībā uz izolāciju
9.1.2 Jumta būvfizikālās prasības
9.2 Vannas istabas un citas mitrās telpas
9.2.1 Sausās būves materiāli mitrām telpām
9.2.2 Mitruma iedarbības veidi.
9.2.3 Izolēšna.
9.2.4 Skaņas izolācijas prasības vannas izstabās
9.2.5 Konstruktīvie risinājumi
9.3 Konstrukcijas ar radiācijas aizsardzības prasībām
9.4 Telpas ar paaugtinātām tīrības (higenas) prasībām
9.5 Speciālie pielietojuma veidi
9.6 Šaviena necaurlaidīgas konstrukcijas
9.7 Šoka aizsardzības sistēmas
9.8 Aizsardzība pret elektromagnētisko lauku
10. Celtniecības likumdošanas prasības
10.1 LVS standarti un LV būvnormatīvi
10.2 Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšana
10.3 Darbu uzraudzība-darbu pieņemšana(slēpto darbu akti)
10.4 Ieteicamā literatūra
11. Uzņēmējdarbība
11.1 Kā reklamējas sausās būves uzņēmējs
11.2 Uzņēmuma bilance
11.3 Uzņēmuma attīstība
11.4 Kolektīva vadīšana un metodes.
 

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti