Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

Eksperti
Atbildīgi par bezmaksas lietotājiem attiecīgos reģionos (skolās)
Vārds, Uzvārds e-pasts Tālrunis Skola Mājas lapa
Aina Bluka
skolotājs
davs@apollo.lv 29918011 Dagdas arodvidusskola  
Aivars Rivars
skolotājs
javs@inbox.lv 29710802 Jaunaglonas arodvidusskola  
Andris Punculis
skolotājs
andris.punculis@inbox.lv 26595928 Saldus Profesionālā vidusskola  
Andris Ģērmanis
skolotājs
andrisgermanis@inbox.lv 29445017 Barkavas arodvidusskola  
Anfija Ziediņa
skolotājs
a~ziedina@inbox.lv 25942592 Aizkraukles arodvidusskola  
artursjuhna@inbox.lv
skolotājs
artursjuhna@inbox.lv   Zalenieku arodvidusskola  
Davis Vucens
skolotājs
vucens2@gmial.com 22365834 Barkavas arodvidusskola  
Davis Vucens
skolotājs
vucens2@gmail.com 22365834  
Dina Sproģe
skolotājs
dinasproge@gmail.com 29523831 Limbažu 18. arodvidusskola  
Edijs Pētersons
skolotājs
edijs@dzivesprieks.lv 29106718 Arodskola Dzīvesprieks  
Egita Petrusa
skolotājs
egitap@inbox.lv 29395660 Apguldes arodvidusskola  
Elita Simsone
skolotājs
esimsone@gmail.com 29411874 Jāņmuižas Profesionālā vidusskola  
Gatis Klaucāns
skolotājs
gatiskl@inbox.lv 52-45262,52-45157 Viesītes arodvidusskola  
Guntis Jaņpēters
skolotājs
guntisjp@inbox.lv   Laidzes Profesionālā vidusskola  
Ilona Vasiljeva
skolotājs
ilona.vasiljeva@tvnet.lv 7616994, 7612842  
Ilze Podiņa
skolotājs
ilze.podina@inbox.lv   Rīgas Būvamatniecības vidusskola  
Inesis Dzelme
skolotājs
muiza@abc.lv 4120193 Jāņmuižas Profesionālā vidusskola  
Ingars Šakalis
skolotājs
ingars.sakalis@gmail.com   Rīgas Tehniskā Universitāte  
Ivars Ivanovs
skolotājs
luznava@rdnet.lv 46-07441,46-07444 Lūznavas pfrofesionālā vidusskola  
janis722@inbox.lv
skolotājs
janis722@inbox.lv   Laidzes Profesionālā vidusskola  
Jānis Brants
skolotājs
janis_brants@inbox.lv 29262978 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola  
Jānis Ikaunieks
skolotājs
aizkavs@latnet.lv 29492143 Aizkraukles arodvidusskola  
Jānis Sudrabs
skolotājs
Janis.sudars@inbox.lv 7616994, 7612842 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola  
Kaspars
skolotājs
kaspars702@inbox.lv 20000001 Barkavas arodvidusskola www
Ligita Snorina
skolotājs
laidzelig@inbox.lv   Laidzes Profesionālā vidusskola  
Ludvigs Jankovskis
skolotājs
L31avs@tvnet.lv 26555968 Liepājas 31. arodvidusskola  
Madars Grīnfogels
skolotājs
madzus7@inbox.lv   Laidzes Profesionālā vidusskola  
Mārtiņš Hofmanis
skolotājs
  Zalenieku arodvidusskola  
Skaidrīte Supundere
skolotājs
14avs@e-apollo.lv 46-32762,46-32761 Rēzeknes 14. arodvidusskola  
Skaidrīte Zepa
skolotājs
skaidrite.zepa@inbox.lv 29178476 Barkavas arodvidusskola  
Stivriņš Kazimirs
skolotājs
kazimirs.stivrin@inbox.lv 54-46296,54-46296 Daugavpils 38 arodvidusskola  
Uldis Sokolovs
skolotājs
uldisokolovs@inbox.lv 29810218 Jelgavas Amatniecības vidusskola  
Valentīna Koļesņikova
skolotājs
romariothetraceur@gmail.com 29869272 Rīgas 13. arodvidusskola  
Vincents Naglis
skolotājs
c4avs@inbox.lv 41-22971,41-23458 Cēsu 4. arodvidusskola  
Zane Lazdiņa
skolotājs
daniels3@inbox.lv    
atgriezties

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti