Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

Skolu - sadarbības partneru mājas lapu adreses

# Skolas nosaukums Mājas lapas adrese Kontaktinformācija
1. Apguldes Arodvsk. www.apguldesskola.lv Direktore: Līga Kozlovska;
lietvede: Inese Brigzna;
apguldesavs@apollo.lv;
tālr.: 63720982; fakss: 63730541
2. Daugavpils Celtnieku prof. vsk. www.dcpv.lv Direktors: Aleksejs Beinars;
Kontaktpers.: Kazimirs Stivriņš;
daug38avs.kazimir@inbox.lv;
arod38@mbox.latg.lv;
tālr.: 65446296; fakss: 65446296
3. Laidzes Profesionālā vsk. www.laidzespv.lv Direktore: Rita Pole; rita.pole@ziemelkurzeme.lv;
ritalaidze@ziemelkurzeme.lv;
tālr.: 63221886; fakss: 63221886
4. Ogres Meža tehnikums www.omt.lv Direktors: Modris Grantiņš; direktora vietniece: Jautrīte Ašurova;
macibudala@mezatehnikums.lv;
tālr.: 26198725; 65055203;
fakss: 65055201
5. Rīgas Celtniecības koledža www.rck.lv Direktore: Irēna Lūse; Prakses daļas vadītāja: Inese Pūre;
prakse@rck.eunet.lv;
sekretare@rck.eunet.lv;
tālr.: 67229714; fakss: 67229714

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti