Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

Studijas » Sausā būve » Mācību saturs » Profesijas apraksts

Sausās būves montiera profesijas apraksts

Tā ir jauna profesija
Sausās būves montieris strādā ar sausajiem celtniecības materiāliem. Viņš montē gatavās detaļas, kuras viņš neizgatavo pats. Galvenokārt tās ir plākšņu veida celtniecības detaļas, kas paredzētas griestu un sienu apšūšanai, kā arī vieglo starpsienu ierīkošanai. Viņa kompetencē ietilpst siltumizolācijas, skaņas izolācijas un ugunsdrošības izolācijas ierīkošana. Sausās būves montiera profesijā uzskatāmi parādās ražošanas atdalīšana no montāžas. “Būvēšanas” forma pēdējā laikā ir nepārtraukti attīstījusies tālāk un ieguvusi arvien lielāku nozīmi. Tādēļ 1974. gadā Vācijā un 2002.gadā –Latvijā tika izveidota jauna apmācības profesija – sausās būves montieris.

Tāds ir darbs
Viņš montē celtniecības detaļas, kas izgatavotas no koka un koka materiāliem, alumīnija, nerūsošā tērauda, krāsainajiem metāliem, keramikas, plastmasas, azbestcementa, kad viņš, piemēram, apšuj fasādi vai montē no minētajiem materiāliem piekarināto fasādi. Viņš savieno celtnes daļas, kas sastāv no ģipškartona plāksnēm, minerālšķiedras materiāliem, kad viņš, piemēram, apšuj sienas un griestus ar skaņu izolējošu materiālu. Un viņš izgatavo vieglās starpsienas, - ieskaitot nepieciešamo durvju un stiklojumu iebūvēšanu, kam arī jānodrošina skaņas izolācija un ugunsdrošība.
Jaunās sausās būves montiera profesijas kompetencē ietilpst arī izolācijas materiālu iebūvēšana. Lai pamatīgi pārzinātu daudzos materiālus, ar kuriem viņš strādā, nepieciešamas pamata zināšanas par pārējiem celtniecības darbiem, lai, piemēram, savienotu iemontējamās daļas ar mūra sienu. Tas prasa no sausās būves montiera lielu fleksibilitāti un gatavību vienmēr apgūt ko jaunu.

Tādas ir profesionālās perspektīvas
Sausās būves montieri būs tie, kam būs arvien lielāka noteikšana ēkas iekšējā izbūvē. Viņu daudzpusīgums un izveicība, viņu pielāgošanās spējas un zināšanas padara viņus par neaizstājamiem darbiniekiem industrializētajā celtniecībā. Profesionālie strādnieki kā montieru grupas vadītāji kļūst par vecākajiem montieriem, bet izmantojot tālāku izglītošanos, viņi var kļūt par meistariem rūpniecībā vai celtniecības darbu vadītājiem. Ja sausās būves montieri apgūst plašākas fizikas zināšanas siltumizolācijas un skaņas izolācijas jomā, viņi var pacelties līdz projektu vadītāju statusam. Pēc studijām viņiem paveras ceļš, lai kļūtu par būvinženieriem, diplomētiem inženieriem vai arhitektiem (interjeristiem). Iespējama arī patstāvīga uzņēmējdarbība, veidojot privātuzņēmumus, kas nodarbojas ar celtņu akustiku un sauso būvi.

Tādi ir priekšnoteikumi
Vēlams, lai būtu absolvēta vispārizglītojošā skola. Izveicīgums un vēlme sasniegt rezultātus veicina karjeras virzību augšup. Obligāti nepieciešamas amatnieciskās iemaņas, vēlams, lai būtu pamatzināšanas fizikā, taču obligāti tas nav. Komunikācija ar cilvēkiem prasa iejūtību un izpratni par dažādām tehniskām kopsakarībām.

 Visas tiesības rezervētas
Bez „LSBMS“ rakstiskas atļaujas nav atļauts izmantot un izplatīt šo darbu, vai tā daļas. Jo īpaši tas attiecās uz pavairošanu, tulkošanu, saglabāšanu un apstrādi elektroniskajās sistēmās.

atgriezties

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti