Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

 

Tā kā sausās būves meistara kvalifikācija tiek piešķirta balstoties uz attbilstošiem prakses rādītājiem, tad programma nesatver sevī mācību vielu , bet gan aprobežojās ar eksāmenu, kurā zellis (kandidāts) tiek novērtēts atbilstoši meistara kvalifikācijas aprakstam.

Kvalifikācijas rādītājs

Sausās būves “Māceklis” –teorētiski zina galvenos sausās būves celtniecības veidus un jēdzienus, darba drošības tehnikas noteikumus. Praktiski pārzin galvenos būvmateriālus --ģipškartona plāksnes, ģipša špakteles, metāla karkasa profīlus, koka karkasa būvelementus, stiprinājuma elementus. Prot veikt elementāras darbus ar sausās būves darbarīkiem un zina to pielietošanas iespējas. Ļoti labi pārzin būvmateriālu un darba rīku glabāšanas noteikumus. Māceklis ievēro darba disciplīnu, nestrādā patstāvīgi , bet meistara vai zeļļa vadībā, bez kurnēšanas veicot visus darbus kas atbilst viņa kompotences un iespēju līmenim.
Kvalifikācija tiek piešķirta uz neierobežotu laika posmu

*****Sausās būves “Zellis” -ir nākošā augstāka pakāpa aiz mācekļa (zellim jāzin un jāprot tas viss, kas atbilst “Mācekļa “ statusam. Papildus “SB Zellis” labi pārzin sausās būves sistēmas, to kritērijus –prot izvēlēties sistēmu atbilstoši izvirzītajām prasībām.
Patstāvīgi strādā un organizē darbu. Prot pieņemt un nodod objektu.
Prot novērtēt būvmateriālus pēc to īpašībām. Labi orentējas specifiskā “SB” būvķīmijas pamatprincipos , un būvfizikas jomā -ugunsdrošībā, būvakustikā, mitruma /siltumizolācijā, kā arī prot veikt precīzi arhitektūras dizaina formas. Lasa celtniecības projektus, tehniskos zīmējumus u.c. Zina un ievēro LBN un LVS 96, 97, 98. ar celtniecību saistītos likumus un likumdošanu. Zina tiesības un pienākumus veicot pasūtījumus un piedaloties konkursos .Pārzin tāmēšanu ( tarifus; sociālo apdrošināšanu) un darba likumdošanu, prot strādāt ar EDA.
Kvalifikācija tiek piešķirta uz ierobežotu laika posmu- līdz 5 gadiem.

*****

“SB Meistars” ir nākošā un pati augstākā kvalifikācijas pakāpe sausās būves nozarē. Tā ir galvenokārt kvalitātes rādītājs kas liecina par augstu profisionalitāti kura balstās uz pieredzi teicami izpildītiem darbiem un labām klientu atsauksmēm. Minimālais
laiks no zeļļa līdz meistaram ir divi gadi prakses. Balstoties uz praktiskā darba pieredzi un panākumiem tiek piešķirts:
     » Sausās būves meistars –būvakustikā
     » Sausās būves meistars – drošības sistēmās (ugunsdrošība, radiācija u.c)
     » Sausās būves meistars- mitruma /siltumizolācijā
     » Sausās būves meistars- arhitektūras formu dizainā.
”SB Meistars” ir strādājis kopā ar vismaz diviem “SB mācekļiem” un vienu “SB Zelli”. Meistars pārzin jaunākos sasniegums savā nozarē, būvizstrādjumu atbilstības novērtēšanas principus. Zina jaunāko likumdošanā un to ievēro. Var patstāvīgi veikt
projektēšanu būvakustikas, ugunsdrošības , mitruma /siltumizolācijas un telpu dizaina jomā.
Kvalifikācija tiek piešķirta uz laika posmu līdz -7 gadiem.

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti