Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

 

Sausās būves (tālāk tekstā – SB) mācekļa programma ir balstīta uz to, lai varētu iegūt mācekļa kvalifikāciju. Programma satur sevī tikai galvenās tēmas-jautājumus, neietrverot sevī lekciju kursu un apmacības metodiku, kas ir atseviška nodaļa.
Mācekļa kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu var iegūt nokārtojot eksāmenu Knauf akadēmijā. Mācekļa kvalifikācija nozimē to, ka māceklis ir sagatavots darbam būvlaukumā un apzinās savas iespējas un uzdevums, strādajot kolektivā un ievero darba disciplīnu.

Mācekļa mācibu programma:

1. Sausās būves jēdziens
1.1 Jēdzienu izskaidrojums, mērķi.
1.2. SB būvelementi un funkcijas
2. Būvmateriāli (pielietojums, glabašana, transports)
2.1 Gipškartona plāksnes
2.1.1 Malu veidi
2.1.2 Ugunsdrošās plaksnes-GKF
2.1.3 Mitrumizturīgās plāksnes-GKBI, GKFI
2.1.3 Fireabord plāksnes
2.2 Gipššķiedru plāksnes
2.2.1 Sienu griestu plāksnes
2.2.2 Grīdas plāksnes un elementi
2.2.3. Plākšņu materiālu salidzinājums
3.1. Metāla karkasa elementi un stiprinājumi
3.1.1 Starpsienu profili: CW; UW;MW UA
3.1.2 Griestu profili CD UD
3.1.3 Traversas.
3.1.4 Savienojuma detaļas, piekares.
3.1.5 Piekārto konstrukciju stiprinājuma detaļas
3.1.6 Skrūves, dībeļi, blīvlentas, skavas kniedes.
4.1. Izolācijas materiāli
4.1.1 Minerālškiedru izolācijas materiāli
4.1.2 Polistirola plāksnes
4.1.3 Beramie izolācijas materiāli: keramzīts, perlits.
4.1.4 Jauninājumi
4.1.5 Materiālu salīdzinājums
5.1 Špakteļmasas un stiprinājuma javas
5.2 Špakteļmasas šuvju veidošnai ar armatūru (papīrs, siets, u.c.)
5.3 Špakteļmasas šuvju veidošnai bez armatūras (Uniflot u.c.)
5.4 Špakteļmasas visas virsmas apstrādei.
6.1 Gruntēšanas līdzekļi
6.2 Virsmām, kas neuzsūc mitrumu
6.3 Virsmām, kas ļoti uzsūc mitrumu
6.4 Virsmām, kas sastāv no dažādiem materiāliem
7.1 SB-darbarīki
7.2 Pielietojums, priekšrocības
8. Darba drošības tehnika un ugunsdrošība darba vietā.
9. Pirmās palīdzības sniegšana nelaimes gadījumos.

 

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti