Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.

Kontakti
Knauf Akadēmija
Daugavas ielā 4, Saurieši, Rīgas rajons,LV 2132, Latvija
Tālr. (+371) 67032958
veinbergs.andris@knauf.lv

Sistēmā reģistrēti: 1471 lietotāji, 49 skolotāji, 34 eksperti, 5 administratori un 245 imatrikulēti Knauf Akadēmijas studenti