Knauf Akadēmija

Knauf akadēmija veic speciālistu apmācību gan teorijā gan praksē.